Hoe wij werken kan natuurlijk per opdracht verschillen, in het offerte stadium wordt een plan van aanpak op maat aangeboden. Hieronder wordt beschreven hoe Hans Architectuur in basis de fasen hanteert.

(SO) Schets Ontwerp

In deze fase komt de creatieve kracht van Hans Architectuur het beste naar voren. We nemen ook alle tijd om tot een goed en doordacht plan te komen.

– wensen opdrachtgever/klant (programma van eisen)
– situering van het project, is er een kavel?
– bij bestaande bouw, meting/scan bestaande situatie.
– schetsmatige ideeën
– bouwbudget

(VO) Voorlopig Ontwerp

De schetsen en ideeën worden vertaald in plattegronden, gevels en doorsneden.
– schaal 1:100, plattegronden, gevels en principe doorsnede
– schaal 1:500, verkaveling situering

Daarnaast is het VO geschikt voor:
–  voorlopige toetsing bestemmingsplan
–  voorlopige toetsing welstand
– offerteaanvraag constructeur
–  toetsing calculatie, is het plan haalbaar binnen het budget?

Mocht er vertraging oplopen door bovenstaande punten dan wordt
het plan binnen deze fase aangepast

(DO) Definitief Ontwerp (niet technisch)

Indien op alle fronten (budget/gemeente/opdrachtgever) er “groen” licht is wordt het voorlopig ontwerp vertaald in het definitief ontwerp

– ideeën over constructieve oplossingen worden ingebracht.
– het installatieconcept wordt besproken.
– definitieve toetsing welstand
– basis voor de offerte/aanvraag van bv een constructeur 

(bij enkelvoudige woningbouw voegen we meestal VO en DO samen om in een keer door te werken tot een definitief ontwerp)

(TO)  Technisch Ontwerp (Omgevingsvergunning)

Het definitieve ontwerp wordt vertaald naar een technisch plan, oplossingen qua aansluitingen en details worden bedacht en uitgewerkt. Materialisering wordt definitief verwerkt op de tekeningen. Het TO is geschikt om een omgevingsvergunning aan te vragen, de benodigde berekeningen worden gecoördineerd of verzorgd door Hans Architectuur.

(CV)  Contract Vorming (bestek /verkoopopties)

Het TO wordt in overeenstemming gebracht met de calculatie van de aannemer of klaargemaakt voor een aanbestedingstraject. Een bestek/technische omschrijving is hiervan een onderdeel (afhankelijk van keuze aannemer). Deze set is geschikt om bij een koop- en aannemingsovereenkomst te voegen.

Het is onze voorkeur om de TO en CV fase te combineren, dit zal een langer traject tot gevolg hebben, maar door calculatie-uitgangspunten kan het plan nog veel wijzigen.

(UF) Uitvoerings Fase

Deze fase voorziet in het op grote schaal uitwerken van de contractset. De tekeningen die op de bouw liggen voor uitvoering. Ook dit is sterk afhankelijk wat de wensen van de aannemer zijn.

– werktekeningen schaal:  1:20/1:50
– werkdetails:  1:5
– controlewerk derden

(NZ) Nazorg (als gebouwd)

Na/of tijdens de bouw kan Hans Architectuur de wijzigingen bijhouden/bijwerken zodat op het einde een juiste set tekening ontstaat.

Noot: Hoe klein een project ook is, in grote lijnen worden al deze fasen doorlopen.