Hoe wij werken kan natuurlijk per opdracht verschillen. In het offerte stadium wordt een plan van aanpak op maat aangeboden. Hieronder wordt beschreven hoe Hans Architectuur in basis de fasen hanteert.

Schetsontwerp

In deze fase komt de creatieve kracht van Hans Architectuur het beste naar voren. We nemen alle tijd om tot een goed en doordacht plan te komen, waarbij we onder andere de volgende onderwerpen meenemen:

– wensen en ideeën van de opdrachtgever
– situering van het project
– bij bestaande bouw, de meting/scan van de bestaande situatie
– schetsmatige ideeën
– het bouwbudget

Voorlopig Ontwerp

Na het schetsontwerp, wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt. De schetsen en ideeën worden vertaald in plattegronden, gevels en doorsneden.
– schaal 1:100, plattegronden, gevels en principedoorsnede
– schaal 1:500, verkaveling situering

Daarnaast is het voorlopig ontwerp geschikt voor:
– een voorlopige toetsing van het bestemmingsplan
– een voorlopige toetsing van de welstand
– de offerteaanvraag van de constructeur
– de toetsingcalculatie, is het plan haalbaar binnen het budget?

Mocht er vertraging oplopen door bovenstaande punten dan wordt het plan binnen deze fase aangepast

Definitief Ontwerp

Indien op alle fronten (budget/gemeente/opdrachtgever) er “groen” licht wordt gegeven, wordt het voorlopig ontwerp vertaald in het definitieve ontwerp. Zo worden onder andere de ideeën over constructieve oplossingen ingebracht, wordt het installatieconcept besproken en de definitieve toetsing van de welstand gedaan.

(bij enkelvoudige woningbouw worden het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp meestal samengevoegd, om in één keer door te werken tot een definitief ontwerp.

Technisch Ontwerp (Omgevingsvergunning)

Het definitieve ontwerp wordt vervolgens vertaald naar een technisch plan. Daarin worden oplossingen qua aansluitingen en details bedacht en verder uitgewerkt. En wordt materiaal definitief verwerkt op de tekeningen.

Dit ontwerp is geschikt om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Contractvorming (Bestek /verkoopopties)

Het technisch ontwerp wordt in overeenstemming gebracht met de calculatie van de aannemer of klaargemaakt voor een aanbestedingstraject. Een bestek/technische omschrijving is hiervan een onderdeel (afhankelijk van keuze van de aannemer). Deze set is geschikt om bij een koop- en aannemingsovereenkomst toe te voegen.

Het heeft onze voorkeur om het technisch ontwerp en contractvorming te combineren. Dit zal wel een langer traject tot gevolg hebben, maar door calculatie-uitgangspunten kan het plan nog veel wijzigen.

Uitvoeringsfase

Bij deze fase gaan we over tot de uitvoering van het definitieve ontwerp. Wij zorgen ervoor dat de tekeningen op de bouw liggen voor de uitvoering en onderhouden contact met de aannemer. Uiteraard wordt alles gedaan in overleg met u als opdrachtgever en de aannemer. De uit te voeren taken in deze fase zijn onder andere:

– werktekeningen schaal: 1:20/1:50
– werkdetails: 1:5
– controlewerk door derden

Nazorg

Na of tijdens de bouw houden wij de wijzigingen bij en zorgen dat deze waren bijgewerkt, zodat op het einde een juiste set tekening ontstaat.

Noot: Hoe klein een project ook is, in grote lijnen worden al deze fasen doorlopen.